W Przedszkolu realizujemy program

„AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”


Informacja:
Na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl można wejść w zakładkę PANEL DLA RODZICA i po zalogowaniu się można zobaczyć szczegóły realizacji programu i działania w przedszkolu.

 

REALIZACJA