Nasze przedszkole od 2010r. bierze udział w
Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury
                                 i Dziedzictwa Narodowego  „Śpiewająca Polska”

“Śpiewająca Polska” to program skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej – by przez śpiew mogli radować się życiem,
doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania oraz, by przez przyjemnie spędzony czas,
uczyli się wewnętrznej dyscypliny i otwierali na świat kultury.

 

Celem programu:

1.       Edukacja świadomych odbiorców sztuki.

2.     Poznanie przez młodzież wartościowej polskiej i światowej literatury muzycznej.

3.     Rozwój muzykalności dużej ilości młodych ludzi, którzy w przyszłości zasilą profesjonalne i amatorskie zespoły chóralne.

4.     Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie.

5.     Rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną.

6.     Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

7.     Kontakt uczestników programu z wybitnymi artystami.

8.     Doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunki z pracy z dziećmi.

 

Realizacja programu to szansa na:

*      poznanie przez młodzież wartościowej polskiej i światowej literatury muzycznej;

*      rozwój muzykalności dużej ilości młodych ludzi, którzy w przyszłości zasilą profesjonalne i amatorskie zespoły chóralne;

*      wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę, w szacunku dla wartości jakie sztuka niesie;

*      rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną;

*      zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;

*      kontakt chórzystów z wybitnymi artystami – mistrzami;

*      doskonalenie zawodowe nauczycieli – dyrygentów w kierunku pracy z dziećmi;

*      edukację świadomych odbiorców sztuki.

 

 Od 1 marca 2015 roku Przedszkolny Dziecięcy Chór „Promyczki” należy do programu „Rozśpiewany Białystok”, do którego należą dzieci przedszkolne, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

 

Informacje o Przedszkolnym Dziecięcym Chórze „Promyczki”

Osobą odpowiedzialną i prowadzącą Przedszkolny Chór Dziecięcy „Promyczek” jest nauczycielka mgr Ewa Beata Kalinowska, dyrygentem jest Kamila Kalinowska.

 

 

  Z Przedszkola Samorządowego nr 31:

 • w roku szkolnym 2009/2010 do chóru należało 13 dzieci,
 • w roku szkolnym 2010/2011 do chóru należało już 19 dzieci,
 • w roku szkolnym 2011/2012 do chóru należało 23 dzieci,
 • w roku szkolnym 2012/2013 do chóru należało 25 dzieci,
 • w roku szkolnym 20132014 do chóru należało 27 dzieci,
 • w roku szkolnym 2014/2015 do chóru należało 28 dzieci.

 


         W 2009/2010 roku „Promyczki” wzięły udział w:

 • X Jesiennym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – duet Zuzia S. i Beata C.
 • Konkursie Piosenki „Kolęda Przedszkolaków” – zespół 3 dzieci; Beata C., Patrycja R., Julia S. – nagroda
 • Przedszkolnym Konkursie „Zdrowym być” –  Beata C. - wyróżnienie
 • Konkursie Piosenki „Co to jest zdrowie”- Zuzia S. - nagroda specjalna
 • V Przeglądzie Zajęć Dodatkowych dla Przedszkoli - chór
 • Festiwalu Piosenki i Tańca Naszego Regionu – chór
 • XVIII Festiwalu Piosenki Przedszkolaka - Beata C. – I miejsce   oraz Oliwia W. i Julia Ż.
 • Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „Pielgrzym Świata” – chór otrzymał tytuł laureata
 • Przedszkolnym spotkaniu z pisarką Danutą Kardyńską - chór
 • XI Przedszkolnym Festynie z okazji „Święta Rodziny” - chór
 • VIII Przeglądzie Chórów Szkolnych w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” – Złoty Dyplom
 • Prezentacjach Artystycznych Placówek Oświatowych Miasta Białegostoku na  Białostockim Forum Szkół  - chór

Zobacz więcej...

 

W 2010/2011 roku „Promyczki” wzięły udział w:

 • II Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej Patriotycznej duet Julia Siwicka i Zuzanna Sakowicz.
 • IX Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych - koncert z cyklu „Pieśni polskie” w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”
 • Konkursie Piosenki Mikołajkowej Gala Przedszkolaków – Beata Citko nagroda i Julia Siwicka.
 • VII Wojewódzkim Konkursie Piosenki Autorskiej – duet Beata Citko i Zuzanna Sakowicz  – wyróżnienie.
 • Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki „Ja i mój świat” Beata Citko śpiewała piosenkę „Cała doskonała”- 15.04.2011  wyróżnienie.
 • VI Przeglądzie Zajęć Dodatkowych w Przedszkolach i Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych.
 • Festiwalu Piosenki i Tańca Naszego Regionu.
 • Międzynarodowym Konkursie ST. Moniuszki „Pieśń Wieczorna” 5.05.20011 - III miejsce
 • Osiedlowym Rodzinnym Festynie organizowanym przez przedszkole.
 • Prezentacjach Artystycznych Placówek Oświatowych Miasta Białegostoku.
 • X Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” - brązowy dyplom.

Zobacz więcej ...

 

W 2011/2012 roku „Promyczki” wzięły udział w:

 • Dniu Edukacji Narodowej 14.10.2011 w przedszkolu na uroczystości na którą zostali zaproszeni wszyscy pracownicy przedszkola i emeryci pracujący w placówce.
 • Miejskim Dniu Seniora 8.11.2011 w Pałacu Branickich chór został zaproszony do uświetnienia uroczystości.
 • II Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej Patriotycznej 9.11.2011 w Młodzieżowym Domu Kultury duet Beata Citko i Julia Żamojda.
 • Konkursie Piosenki Mikołajkowa Gala Przedszkolaków 30.11.2011 w Młodzieżowym Domu Kultury – Beata Citko.
 • Z okazji 5-lecie działalności chórów szkolnych w ramach programu „Śpiewająca Polska” 6.12.2011 w Filharmonii.
 • „Kolędy czas” 16.12.2011 występ w Osiedlowym Klubie „Gaj” z programem słowno- muzycznym dla Stowarzyszenia „Radość”.
 • IX Przeglądzie Dziecięcych Uzdolnień Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Zimo baw się z nami” 16.02.2012 dwa duety Beata Citko i Małgorzata Moszczyńska dwie nagrody.
 • VIII Przeglądzie Zajęć Pozalekcyjnych – 20.03.2012 zespól wokalny  otrzymał Srebrne pasmo
 • Jubileuszu 40-lecia Przedszkola Samorządowego nr 31- 29.03.2012.
 • Mszy Św. z okazji 40-lecia Przedszkola Samorządowego nr 31 - 29.03.2012 .
 • Przesłuchaniach konkursowych do V Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego „Jan Paweł II – ślad w sercu i pamięci” 27.04.2012 w Zespół Szkół Integracyjnych nr1 im. Jana Pawła II.
 • Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „Jan Paweł II – ślad w sercu i pamięci”, 16.05.2012. Koncert z okazji 92 rocznicy urodzin Jana Pawła II na scenie kina „Forum” chór otrzymał Tytuł laureata.
 • XX Festiwalu Piosenki Przedszkolaka MDK 2012 16.05.2012 – Beata Citko otrzymała nagrodę i Małgorzata Moszczyńska
 • Osiedlowym Rodzinnym Festynie organizowanym przez przedszkole 25.05.2012 na terenie przedszkolnego ogrodu .

             

        W 2013 roku Chór Przedszkolny „Promyczki” wziął udział w:

 • IX Wojewódzki Konkurs Piosenki Autorskiej, .wyróżnienie i zespół wokalny z piosenką „Moje przedszkole” – nagroda, Paweł Szuchalski „Paweł to ja” - nagroda specjalna Paulina Moszczyńska „Już wiosna” - 14.03.2013,organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 58w Białymstoku i MDK,
 • X Jubileuszowy w kategorii chór dziecięco-młodzieżowy. II miejsce chór wystąpił z piosenkami „Niezwykła noc” i „Na drugi brzeg” zajął 6.04.2013, organizator: Impresariat Muzyczny Pro Art i Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra, Podlaski Festiwal Wielkanocny
 • Ekumeniczny Festiwal Piosenki „Moją radością jest Chrystus Zmartwychwstały” 17,05.2013, III miejsce organizator: MODM i parafia Rzymskokatolicka Św. Kazimierza chór wystąpił z piosenką „Niezwykła noc” zajął
 • „Piękna nasza Polska cała” 8.05.2013, III miejsce zespół wokalny Zuzia Sakowicz, Julia Żamojda, Mateusz Bojko za piosenkę „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” otrzymał 17.05.2013, organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 47 w Białymstoku,
 • VIII organizator: MODM, chór wykonał trzy utwory: „Kolorowe obrazki”, „Moje przedszkole” i „Piękny dzień”22.05.2013, i Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, Przegląd Zajęć Dodatkowych w Przedszkolach
 •  Osiedlowym Rodzinnym Festynie na terenie przedszkolnego ogrodu – utwór „Moje przedszkole”23.05.2013 organizowanym przez przedszkole
 • VI Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Błogosławiony Jan Paweł II- patronem rodzin” za piosenkę „Kochamy Cię Janie Pawle II” Tytuł Laureata PS 30, PG 5, ZSI 1   organizator:24.05.2013,
 • „Czyste powietrze wokół mnie – papierosom mówię nie” – konkurs piosenki. I miejsce  organizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku i Białostocki Teatr, zespół wokalny za piosenkę „Czyste powietrze wokół nas” zajął10.06.2013,
 • XII Regionalny Przegląd Chórów szkolnych Ogólnopolskiego Programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 11.06.2013,. Złoty Dyplom chór za piosenki „Kolorowe obrazki” i „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” otrzymał  
 • Koncert Rodzicom -  19.06.2013 w Przedszkolu Samorządowym nr 31 występy dzieci i podsumowanie pracy chóru w roku szkolnym 2012-2013, wręczenie dyplomów i nagród dzieciom

 

      W 2014 roku Chór Przedszkolny „Promyczki” wziął udział w:

 • X Wojewódzki Konkurs Piosenki Autorskiej organizator PS 58 i MDK 20.03.2014 Amelia Smuczyńska „Chcę być taka jak Ty” - nagroda specjalna, zespół wokalny dzieci 4-5 letnich za piosenkę „Czyste powietrze wokół nas”- otrzymał nagrodę i zespół wokalny dzieci 6- letnich za piosenkę „Co mi się przyśni” – otrzymał nagrodę.
 • Piknik Europejski na Rynku Kościuszki 1.05.2014, organizator Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego;  chór wystąpił z piosenkami: Hymn Unii Europejskiej, „Unia Europejska”, „Polska” i „Jadą dzieci drogą”
 • II Festiwal Piosenki Optymistycznej 8.05.2014 w MDK zespół wokalno – instrumentalny dzieci 6- letnich wystąpił z piosenką „Będzie lepszy dzień”.
 • XXII Festiwal Piosenki Przedszkolaka MDK 13.05.2014 Jakub Markowski zaśpiewał piosenkę „Kolorowe obrazki”.
 • Regionalny Konkurs Piosenki „Odpowie Ci wiatr…” 16.05.2013 Amelka Smuczyńska zaśpiewała piosenkę „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” i otrzymała nagrodę, a Magdalena Citko za piosenkę „Polska” otrzymała wyróżnienie.
 • Osiedlowym Rodzinnym Festynie organizowanym przez przedszkole 23.05.2014 na terenie przedszkolnego ogrodu chór wykonał utwór „Będzie lepszy dzień”
 • Piknik Rodzinny na Krywlanach wystąpili laureaci Konkurs Piosenki „Odpowie Ci wiatr…” 1.06.2014 Amelka Smuczyńska i Magdalena Citko.
 • XIII Regionalny Przegląd Chórów szkolnych Ogólnopolskiego Programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 12.06.2013  chór za piosenki „Jadą, jadą dzieci droga ” i Piosenki ludowe góralskie (składanka piosenek: Za górami, za lasami, Ja se góral, W murowanej piwnicy i Hej bystra woda) otrzymał Złoty Dyplom i Nagrodę Specjalną

 

W 2014/2015 roku Przedszkolny Dziecięcy Chór „Promyczki” wziął udział w:

 • „Dniu Edukacji Narodowej” – 14.10.2014 występ chóru w przedszkolu z okazji święto pracowników oświaty,
 • III edycji Konkursu Piosenki Optymistycznej pod hasłem: „Witajcie w naszej bajce” – 23.10.2014,  Martyna Kowalczuk śpiewała piosenkę „Bajki, bajeczki” – otrzymała wyróżnienie,
  a Paulina Moszczyńska „Brykać z tygryskiem”, także otrzymała  wyróżnienie.
 • Białystok Rodzinie – Wspólna Troska” – 29.10.2014, występ na konferencji w Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, chór wspólnie z innymi zaśpiewał „Blues o rodzinie” (2 koncerty 10,00 - dyrektorom i nauczycielom oraz  17.00 - rodzicom)
 • VI Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej Patriotycznej „Kto ty jesteś…?” 6.11.2014 w Młodzieżowym Domu Kultury, organizator PS 53, chór zaśpiewał piosenkę „Ojczyzno ma”,
 • „PATRIOTYCZNYM ŚPIEWANIU 2014”  7.11.2014, chór wziął udział w przedsięwzięciu i zorganizował w przedszkolu z montaż  słowno – muzycznym dla dzieci, pracowników i rodziców,
 • V Podlaskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej 22.11.2014 (sobota)  w sali kinowej przy parafii Wniebowzięcia NMP duet: Martyna Kowalczuk i Jakub Markowski zaśpiewał  dwie piosenki: „Ojczyzno ma” i „Na Nowej Górze” oraz duet Magdalena Citko i Paweł Szuchalski za wykonanie piosenki „Pałacyk Michla” otrzymali wyróżnienie.
 • VI Edycji Wojewódzkiego Integracyjnego Konkursu Muzycznego „Przy wigilijnym stole” – zespół wokalny: Julia Urynowicz, Magdalena Citko, Amelia Grynczel I Amelka Popławska, Zespól Szkół Integracyjnych nr 1 i PS 65, „Skrzypi wóz” – nagrodę.
 • „Święta  Bożego Narodzenia”- 19.12.2014,  spotkaniu
  z pracownikami, dziećmi okazji zbliżających się świąt montaż słowno- muzyczny, wspólne kolędowanie.
 • „Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka” – 5.03.2015 Sz. P. nr 47 Magdalena Citko „Co dzieci widziały” – II miejsce, Paulina Moszczyńska za piosenkę „Płynie Wisła, płynie” – I miejsce.
 • XI Wojewódzkim Konkursie Piosenki Autorskiej – 10.03.2015, PS 58 i MDK zespół wokalny: Julia Urynowicz, Julia Kondratowicz, Urszula Klejna, Kamila Drągiewicz za piosenkę „Wesołe biedroneczki” – Nagrodę Specjalną, Paulina Moszczyńska „Kosmiczne marzenia” – wyróżnienie.
 • III edycji Miejskiego Turnieju „Dzieciaki Mleczaki – Zdrowe Przedszkolaki” – 24.04.2015, PS 82, chór zaśpiewał dwie piosenki „Mleko”  i „Pij mleko”.
 • Konkursie Piosenki „Co to jest zdrowie?” – 9.04.2015, PS 31, Magdalena Przestrzelska za piosenkę „Mleko” – nagrodę.
 • Przeglądzie pieśni i tańców narodowych i ludowych „Piękna nasza Polska cała” – 28.04.2015, PS 47, chór zaśpiewał „Piosenki góralskie” („Za górami, za lasami”, „ Ja se góral”, „W murowanej piwnicy”, „Hej bystra woda”)
 • IX edycji Regionalnego Konkursu Piosenki „Odpowie Ci wiatr…” – 19.05.2015, w Sz. Podst. nr 12, duety: Kamila Drągiewicz i Amelia Grynczel „Płynie Wisłą, płynie” nagroda, Magdalena Citko, i Paweł Szuchalski „Piękny dzień” nagroda, Martyna Kowalczuk i Amelia Popławska „Tęcza cza, cza, cza”.
 • XIII edycji Festiwalu Piosenki i Tańce Naszego Regionu – 20.05.2015 w Teatrze ze Dramatycznym, organizator PS 7 i PS 26, chór zaśpiewał dwie piosenki „Stolica Podlasia” i „Białystok”.
 • Osiedlowym Rodzinnym Festynie organizowanym przez przedszkole 26.05.2015 na terenie przedszkolnego ogrodu chór zaśpiewał piosenki ludowe góralskie (składanka piosenek: Za górami, za lasami, Ja se góral, W murowanej piwnicy i Hej bystra woda)
 • Dniu Dziecka w Operze - 31.05.2015,  impreza organizowana przez OiFP, dzieci przedstawiły układ taneczno-wokalny „Tańce Ludowe Podlasia” i wspólne wykonanie utworu  Tord Gummesohn – „Familijny blues”.
 • Pikniku Rodzinnym na Krywlanach wystąpili laureaci Konkurs Piosenki „Odpowie Ci wiatr…” 7.06.2015, Amelia Grynczel „Płynie Wisłą, płynie”, Magdalena Citko i Paweł Szuchalski „Piękny dzień”.

 

Od 1 marca 2015 roku Przedszkolny Dziecięcy Chór „Promyczki” należy do programu „Rozśpiewany Białystok”, do którego należą dzieci przedszkolne, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

 


 

Inne wydarzenia:

XII Regionalny Przegląd Chórów szkolnych Ogólnopolskiego Programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 11.06.2013

Przegląd Chórów Szkolnych w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"