ASYSTENTURA COMENIUSA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 31

W BIAŁYMSTOKU 

Nasze doświadczenia z asystentką HATICE  ÖZCAN   

 

Wielkim wyzwaniem jakie stanęło przed nami było przygotowanie i realizacja programu ”Uczenia się przez całe życie” Comenius -  Asystentura Comeniusa. Z jednej strony ucieszył nas bardzo, że jesteśmy jednym z dwóch przedszkoli w Polsce i jednocześnie jedyne w województwie podlaskim, które w roku szkolny 2010/2011 będzie realizowało ten program. Jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę z rango przedsięwzięcia jak i wymagań jakie stanęły przed nami.

Pierwszym naszym krokiem realizacji programu Asystentura Comeniusa było nawiązanie kontakt z asystentką Hatice Özca, która zgłosiła się na staż do naszego przedszkola z Turcji. Przed przyjazdem do Białegostoku często komunikowaliśmy się celem dokonania pewnych uzgodnień. Pani dyrektor pomogła asystentce wynająć mieszkanie niedaleko naszej placówki, uzgodnić pewne zasady korzystania z niego, finansowania oraz zakres realizacji programu Comenius w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 w Białymstoku

Po wstępnych ustaleniach i przygotowaniach w dniu 26 września 2010 roku przyjechała do nas asystentka językowa - Hatice Özcan. Uzyskała ona licencjat z zakresu nauczania języka angielskiego. W naszym przedszkolu odbywa praktykę pedagogiczną przed rozpoczęciem kolejnego etapu kształcenia w swoim kraju. Asystentka została powitana w naszym mieście przez Panią dyrektor Małgorzatę Muszyńska i opiekuna asystenta Dagnę Michałowską. Najpierw odbyło się serdeczne  przywitanie, zakwaterowanie w wynajętym mieszkaniu, pokazanie drogi do przedszkola oraz uzgodnienie zasad współpracy. Hatice miała czas na aklimatyzację i zagospodarowanie się w nowym miejscu. Opiekunem merytorycznym z zakresu wychowania przedszkolnego została Barbara Lebiedziewicz.

Naszym priorytetem była wszechstronna pomoc Hati w zintegrowaniu się z nowym środowiskiem. Ten obowiązek (na początku) spoczął głównie na naszej anglistce, Dagnie Michałowskiej.  Przy jej pomocy poznawała miasto, załatwiała wszelkie sprawy związane z pobytem w naszym mieście (np. konto w banku, Internet, komunikacja, zakupy). Białystok poznawała również w trakcie wycieczki autokarowej z wychowankami z przedszkola. Po wycieczce odbyło się ognisko, gdzie Hati po raz pierwszy w życiu jadła kiełbaskę własnoręcznie upieczoną nad ogniskiem, gdyż w jej regionie tego się nie praktykuje.

 

Hati od początku pobytu w Białymstoku pomaga w prowadzeniu zajęć z  języka angielskiego dla dzieci w naszym przedszkolu, dla chętnych rodziców oraz dla pracowników. Zajęcia odbywają wg następującego planu:

         I i II grupa (zabawa językiem angielskim) - trzy razy w tygodniu po 15 min.

         III, IV i V grupa – trzy razy w tygodniu po 30 min.

         zajęcia dla rodziców – dwa razy w tygodniu po 60 min.

         zajęcia dla pracowników – raz w tygodniu 60 min.

Ma doskonały kontakt z dziećmi i dorosłymi. Nasi wychowankowie darzą ja dużą sympatią i bardzo chętnie z nią współpracują. Niemal codziennie o n nią pytają. Właściwie nie zauważa się między nimi bariery językowej. 

Hati na początku mówiła tylko po angielsku, ale prawie od początku pobytu zaczęła uczęszczać na intensywny kurs języka polskiego. Można powiedzieć, że komunikacja między nami stale się poprawia, gdyż dokładamy starań aby ją polepszyć.

Asystentka wspólnie z opiekunem zorganizowała i poprowadziła ciekawe zajęcia np.:

Ø      obchody świeta Halowen

Ø      pieczenie pierników i ich degustacja przez wszystkie dzieci w przedszkolu jak i personel

 

Uczestniczyła również w wielu zajęciach, przedsięwzięciach i imprezach przedszkolnych:

Ø      uczestniczyła w audycji w Filharmonii Podlaskie w Białymstoku dotyczącej Kultury i Folkloru Podlasia;

Ø      Obchodach Dnia nauczyciela;

Ø      Jasełka dla rodziców dzieci z gr. II i IV;

Ø      Jasełka ogólnoprzedszkolne, gdzie dzieci złożyły życzenia w języku angielski;

Ø      udział w Balu Przebierańców;

Ø      udział i pomoc w organizacji Miejskiego Happeningu Tanecznego z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca;

Ø      Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;

Ø      Organizacja Dni Tureckich w przedszkolu;

Ø      Udział i pomoc w organizacji Festynu Rodzinnego;

Ø      Udział w wycieczce do Podlaskiego Muzeum Wsi;

Ø      Udział w wycieczce do gospodarstwa ekologicznego z okazji Dnia Dziecka;

Ø      Pasowanie na Starszaka i Pożegnanie Starszaków

 

Hati również brała udział w warsztatach dla nauczycieli i uczyła się wykonania lampek ozdobny z masy plastycznej FUMO. Dzięki temu powstały śliczne lampiony, które ozdobiły sale przedszkole, szczególnie podczas uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Balu Przebierańców. Hati zobaczyła, że nauczyciele nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną doskonaląc swój warsztat pracy ale również praktyczną, którą wykorzystują w pracy z dziećmi. Zauważyła, iż takich technik plastycznych nie wykorzystuje się w pracy z dziećmi w jej kraju.

Po to, aby urozmaicić Hati pobyt w naszym mieście zaprosiliśmy do współpracy rodziców naszych wychowanków. Rodziny goszczące Hati organizowali jej czas podczas weekendów, zapoznając z miastem, regionem, kulturą, pomagając w robieniu zakupów np. pokazanie miejsc, gdzie może robić zakupy niezbędne przy jej diecie (przyprawy).

Hati, dzięki gościnności rodzin naszych dzieci i pracowników na przykład: po raz pierwszy była na lodowisku, uczestniczyła w koncercie laureatów poezji śpiewanej im. Łucji Prus, obejrzała koncert w Pałacu Branickich z okazji XXXII Dnia Papieskiego, zwiedziła Muzeum Ikon w Supraślu, w Wasilkowie obejrzała pokaz motokrosów, zwiedziła zabytkowy meczet i cmentarz  w Kruszynianach, jadła tradycyjne jadło tatarskie u Dżanety w „Tatarskiej Jurcie” w Kruszynianach. 

Z wypowiedzi Hati i rodzin goszczących wynika, że wyprawy i wspólnie spędzony czas bardzo ich zbliżyły, co daje początek prawdziwej przyjaźni. Wspólnie spędzają czas na spacerach, kolacjach w domu i poza domem, odwiedzają się nawzajem, poznają coraz lepiej.

 

Pobyt Hatice w naszym przedszkolu odbył się dużych echem medialnym. Naszą placówkę odwiedzili redaktorzy z Polskiego Radia Białystok i gazety regionalnej „Gazety Współczesnej”. Dzięki audycjom radiowym i artykułom mogliśmy rozpropagować w środowisku program „Uczenia się przez całe Zycie” Comenius oraz cciekawe przedsięwzięcia realizowane w naszej placówce w ramach Asystentury Comeniusa .

 

 

Opracowały: Małgorzata Muszyńska - dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku

                        Barbara Lebiedziewicz – nauczyciel opiekun merytoryczny asystenta językowego

 

 

Zobacz jeszcze Fotorealacja Hatcei w PS 31