ASYSTENTURA COMENIUSA

 

W roku 2013/2014 w województwie podlaskim tylko nasza placówka gości asystenta językowego. W skali kraju jesteśmy jednym przedszkolem samorządowym, które ma taką możliwość. We wszystkich placówkach edukacyjnych w Polsce jest obecnie 33 asystentów językowych.

Asystentura Comeniusa to staże pedagogiczne przyszłych nauczycieli trwające od 3 do 10 miesięcy. Asystent Comeniusa powinien pracować od 12 do 16 godzin tygodniowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole samorządowe Nr 31 w Białymstoku po raz drugi gości Asystenta Językowego w ramach międzynarodowego programu „Uczenia się prze całe życie” – Asystentura Comeniusa

Nasz asystent językowy pochodzi z Turcji. Murat Yurtas przyjechał do nas 17 października 2013 roku i będzie z nami współpracować do 30 maja 2014r. Murat Yurtas posiada tytuł licencjata z języka angielskiego i będzie odbywał praktykę pedagogiczną w naszym przedszkolu.

 

Do głównych zadań asystenta należy:

      nauczanie języka angielskiego dzieci

      nauka języka polskiego

      kształtowanie świadomości europejskiej

    rozwijanie pozalekcyjnej oferty placówki (koła zainteresowań,  współpraca z rodzicami)

      pomoc dzieciom uzdolnionym i mającym trudności

      nauczanie języka ojczystego asystenta

      promowanie informacji o swoim kraju ojczystym

      przygotowywanie materiałów  dydaktycznych

 

Naszym podstawowym zadaniem jest wszechstronna pomoc Muratowi, aby możliwie szybko zintegrował się z nowym środowiskiem. Dlatego prosimy rodziców o współpracę. Mile widziane są np. zaproszenia Murata do domów w soboty lub niedziele, zorganizowanie mu wypraw po okolicy itp. Murat prosi o kontakt za pośrednictwem e maila: murat_yurtas@yahoo.com

 

 

              

 


Przeczytaj: