Realizacja programu:

 

„Dzieciństwo bez próchnicy”

 

PROJEKT POLSKO-SZWAJCARSKI WSPÓŁFINANSOWANY
               PRZEZ SZWAJCARIĘ
                   W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY
                 Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

Na stronie http://www.zebymalegodziecka.pl/content/cel_projektu.html zamieszczono są szczegóły programu.

 

Cel projektu:

   Promowanie zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku 3-5 lat, uczęszczających do przedszkola.

 Bezpośrednim celem projektu jest:

 • poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat,
 • wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

 Zakres działań projektu:

 • Przedszkole zostanie objęte działaniami, w ramach których edukatorzy przeprowadzą zajęcia dla dzieci demonstrując, w jaki sposób prawidłowo dbać o zęby.
 • Dzieci otrzymają materiały edukacyjne oraz zestawy do higieny jamy ustnej.
 • Rodzice, opiekunowie, wychowawcy i nauczyciele dowiedzą się natomiast jak skutecznie wykształcić u swoich podopiecznych nawyki higieniczne.
 • Placówka otrzyma atrakcyjne pakiety edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Prowadzona działalność edukacyjna dzięki podniesieniu świadomości zdrowotnej beneficjentów (małych dzieci, rodziców, opiekunów, wychowawców/nauczycieli przedszkolnych, personelu medycznego) wpłynie na:

 • poprawę zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej wraz z uwzględnieniem preparatów fluorkowych (past do zębów z zawartością fluoru również przez młodsze dzieci), 
 • wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych (rodzaj diety) uwzględniających skład i sposób żywienia (pory dnia, częstość i konsystencja posiłków), 
 • przeciwdziałanie szkodliwym nawykom mającym wpływ na stan zdrowia jamy ustnej i okolicznych tkanek przez zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na problemy związane z profilaktyką stomatologiczną.
 • Ponadto w środowisku rodzinnym oraz instytucji nauczania i wychowania będzie  promowała  równoległe współdziałanie ze stomatologiem i pediatrą w zakresie przeciwdziałania chorobom jamy ustnej, w szczególności próchnicy.

 Spodziewane efekty projektu:

 • Spodziewana jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat weryfikowana w oparciu o wskaźnik PUW-Z na podstawie badań klinicznych wybranej grupy dzieci.
 • Wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.
 • W ramach projektu zaplanowano objęcie działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi poprzez przeszkolony personel wychowania przedszkolnego i edukatorów 300 000 dzieci w wieku 3-5 lat oraz wzrost o 30% odsetka rodziców/opiekunów dzieci w wieku 0-2 lat objętych działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

 Koordynatorem projektu na terenie przedszkola jest:   nauczycielka mgr Maria Łozowska

 

REALIZACJA W PRZEDSZKOLU.

1.Wiadomości i zdjęcia z realizacji projektu

2.Sprawozdania