Grupa VII - Biedronki


w tym roku kalendarzowym

Tematy tygodniowy: WIELKANOC

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Tematy tygodniowy: W marcu jak w garncu

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:Tematy tygodniowy: Dbamy o zdrowie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:TEMAT TYGODNIOWY: Kubusiowi Przyjaciele Natury

Kubusiowi Przyjaciele Natury – realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego o tematyce ekologicznej