KADRA PRZEDSZKOLA

Od 01 września 1997r. dyrektorem placówki jest mgr Małgorzata Muszyńska.

Kadrę Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku  stanowią wykwalifikowani nauczyciele. Rada Pedagogiczna składa się: z dyrektora i 13 nauczycieli wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej, 2 nauczycieli religii, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego. Nauczyciele nieustannie wzbogacają swoje umiejętności zawodowe na różnorodnych kursach, warsztatach i studiach podyplomowych. Większość pań posiada kwalifikacje do nauki języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym.

                                                                Nasze nauczycielki ukończyły:
                   studia podyplomowe:                                                           kursy kwalifikacyjne:

     -  Zarządzanie Oświatą                                                           - Terapia Pedagogiczna
Ewaluacja                                                                             - Nadzór pedagogiczny
Logopedia                                                                            - Oligofrenopedagogika
- Gimnastyka korekcyjna
- Socjoterapia
- Języka angielskiego

 Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego realizuje 4 nauczycieli.

Nauczycielki realizują wiele różnorodnych programów, projektów edukacyjnych, autorskich, profilaktycznych oraz innowacje pedagogiczne.

Stwarzamy naszym wychowankom atmosferę wychowawczą opartą na życzliwości, akceptacji w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

Personel pomocniczy: woźne oddziałowe - 8 osób, personel kuchenny - 4 osoby, konserwator/ robotnik d.p lekkich oraz personel administracyjny: główna księgowa, starszy intendent, samodzielny  referent. Pracownicy przedszkola dbają o prawidłowość funkcjonowania przedszkola w zakresie finansów, spraw kadrowych, prawidłowego żywienia także o estetyczny wizerunek przedszkola, stwarzając domową atmosferę przedszkolakom i ich rodzicom. 

Intendent oraz pracownicy kuchni przedszkolnej zapewniają dzieciom zdrowe, urozmaicone i smaczne posiłki, z uwzględnieniem diety bezmlecznej.  Urozmaicony i wzbogacany jadłospis w owoce i warzywa charakterystyczne dla aktualnej pory roku jest ważnym atutem naszej placówki- promującej zdrowy styl odżywiania się. W roku 2017 do kuchni został zakupiony piec konwekcyjny, który gwarantuje wysoką jakość sporządzanych posiłków (bez użycia tłuszczów)  a także wykonywania ciast, bułeczek we własnym zakresie.