Przedszkole dzisiaj

§      WIZJA i MISJA

§      CELE i ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§      PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

§      RAMOWY ROZKŁAD DNIA

§      OFERTA PRZEDSZKOLA

§      HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

 

 

 

 

 

WIZJA:

 „Nasze przedszkole to zdrowie i ekologia na co dzień”.

 

 

MISJA:

„Chcemy wspólnie ze środowiskiem rodzinnym wychowywać zdrowe,
 wrażliwe, otwarte i umiejące sobie radzić dziecko”.


Nasze przedszkole:

 

CELE:

  

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy otwarci na środowisko, w którym funkcjonujemy. Współpracujemy z różnymi instytucjami i placówkami oświatowymi na terenie całego miasta Białegostoku.

Staramy się zaspakajać wszystkie potrzeby dzieci, także i te rozrywkowe.
Organizujemy przedstawienia, bale przebierańców, imprezy Andrzejkowe, Mikołajkowe, Spotkania Rodzinne itp. posiadają one własny styl i charakter.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, przy współudziale, której organizowane są dla dzieci uroczystości, wycieczki, imprezy okolicznościowe, upominki i nagrody oraz wzbogacana baza przedszkola.

Ambicją naszą jest poprawianie i polepszanie warunków placówki do bezpiecznego i zdrowego przebywania w niej dzieci tak, by czuły się ważne, radosne i szczęśliwe.
Pragniemy kultywować i wzbogacać nasze tradycje oraz pielęgnować atmosferę panującą w przedszkolu.
 

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

 

 1. Współpraca z białostockimi przedszkolami, szkołami podstawowymi i średnimi.
 1. Współpraca z II i VII LO w Białymstoku
 1. Studio Tańca Towarzyskiego TWIST w Białymstoku
 1. Współpraca z Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku
 1. Współpraca z Stowarzyszeniem PRO SALUTE
 1. Współpraca z Fundacją POMÓŻ IM
 1. Współpraca z Biblioteką osiedla Sady Antoniukowskie
 1. Współpraca ze służbami mundurowymi: policją, strażą pożarną, strażą miejską, służbą celną, jednostką wojskową
 1. Współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych
 1. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną
 1. Współpraca z klubem osiedlowym „JUBILAT”
 1. Współpraca z Operą i Filharmonią Podlaską
 1. Współpraca z Białostockim Teatrem Lalek w Białymstoku
 1. Współpraca z  Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego i innymi ośrodkami muzealnymi
 1. Współpraca z MODM w Białymstoku
 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku, z Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną dla dzieci i młodzieży
 1. Współpraca z Białostocką Akademią Rodziny
  • Wspieranie rodziców w procesie wychowania: prelekcje psychologów na terenie przedszkola;
  • organizacja konkursów i przedsięwzięć, uroczystości dla rodzin.
 2. Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku
  • Prowadzenie praktyk studenckich.
 3. Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
  • Prowadzenie praktyk studenckich;
  • Prowadzenie zajęć ruchowych przez pracowników UM w przedszkolu w ramach praktyk studenckich.
 4. Współpraca ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Białymstoku
  • Przesłuchania dzieci do szkoły przez pracowników Szkoły Muzycznej.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia                                           

                                       

   630 - 730     Powitanie dnia         
Zbieranie się dzieci w grupach łączonych, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne

                                          CZAS  BEZPŁATNEGO POBYTU DZIECKA 730 - 1230    

730 - 830    Zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane, praca korekcyjno
                 - kompensacyjna, ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe

      830 - 900     Przygotowanie do śniadania, ŚNIADANIE, czynności toaletowe

     900 - 1000    Realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą realizowanych wybranego
                                  programu edukacyjnego (dzieci 3- 4 - letnie jedno zajęcie od
900 do
                                 
930
)

    1000 - 1115   Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje
                                  przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, zabawy ruchowi
                                  i zajęcia sportowe na powietrzu lub w sali.

              1115 - 1200   Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne OBIAD

              1200 - 1230   Ćwiczenia stymulujące i wyrównawcze, czytanie bajek, słuchanie
                                  muzyki relaksacyjnej  - odpoczynek w grupach młodszych.
                                  W grupach starszych - ćwiczenia ogólnorozwojowe: rozwijające
                                  percepcję wzrokowo - słuchową, grafomotorykę, fonetykę
.

    1230 - 1400  Zabawy relaksująco - wyciszające, zajęcia wspierające indywidualne
      zainteresowania, rozwijające zdolności twórcze:

   1400 - 1430  Czynności higieniczne i organizacyjne, PODWIECZOREK

   1430 - 1530  Zabawy doskonalące funkcje poznawcze lub grafomotoryczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym

   1530 - 1630  Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo, zabawy w kącikach zainteresowań

   1630 - 1700  Czytanie bajek, rozmowy lub zabawy swobodne.

 

 

OFERTA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada:

 

Dysponujemy:

 

Oferujemy:

Zajęcia dodatkowe :

 

Całoroczny udział w:

 

HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

1.  Konkursy:

2.  Wycieczka po Białymstoku - poznajemy rodzinne miasto, 

3.  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

4. Pasowanie na przedszkolaka

5.  Mikołajki

6.  Jasełka 

7.  Bal noworoczny 

8.  Dzień Babci i Dziadka

9.  Międzynarodowy Dzień Tańca

10. Festyn - Święto rodziny 

10.  Ty - dzień Dziecka 

11. Pożegnanie 6-latków

12. Kiermasz Świąteczny (okazjonalnie)

 

U NAS ZAWSZE JEST WESOŁO I RADOŚNIE