Zaproszenie dla przyszłych przedszkolaków

 

Serdecznie Zapraszamy

przyszłych przedszkolaków i ich rodzinki do Przedszkola Samorządowego Nr 31
w Białymstoku na dzień otwarty, który odbędzie się w sobotę

04 marca 2023r. w godzinach 10:00 - 12:00

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać
pod telefonem
:  85 8311044.

 

 


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2023/2024

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku informuje o terminach rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024:

 

TERMINY REKRUTACJI:

27.02.2023r. do 10.03.2023r. do godz. 15:00    -  Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka
                                                                                do przedszkola   

30.03.2023r. o godz. 15:00  - Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych   

do 03.04.2023r. do godz. 15:00  - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
                                                   dziecka
do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)

04.04.2023r. o godz. 15:00  - Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych

 

Szczegółowe informacje odnośnie naboru znajdziecie Państwo na stronie o Rekrutacji:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

 

 


 

 

 

SPOTKANIE ADAPTACYJNE DLA NOWYCH DZIECI

 

odbędzie się w ogrodzie

 Przedszkola Samorządowego Nr 31
w Białymstoku

(wejście na plac przez bramę od parkingu od ul. Świętokrzyskiej)

30 sierpień 2022r. w godzinach 13:00 – 16:00

 

Zajęcia poprowadzą nauczycielki:

mgr Iwona Raczkowska
mgr Paulina Faszcza
mgr Ilona
Siemionkowicz
mgr Małgorzata Kowalska
mgr Kamila Ostrowska

 

W razie opadów deszczu zajęcia będą odwołane.

Serdecznie zapraszamy

wszystkie nowe dzieci wraz z jednym rodzicem.

 


 

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców, dzieci przyjętych na nowy rok szkolny 2022/2023
na spotkanie z dyrektorem przedszkola i nauczycielami.

Tematem spotkania będzie: „Adaptacja dziecka w przedszkolu - praktyczne rady”.

Spotkanie odbędzie się w naszym przedszkolu w sali gr. VI (na parterze w nowym budynku) w dniu w dniu 07.06.2022r. (wtorek) o godzinie 16.30.

Spotkanie jest organizowane tylko dla rodziców.
O dniach adaptacyjnych dla dzieci, rodzice zostaną poinformowani na spotkaniu.

 


 

PODZIAŁ NA GRUPY
w roku szkolnym 2022/2023

 

Informujemy, iż listy poszczególnych grup 
 na rok szkolny 2022/2023
wywieszone będą na koniec sierpnia 2022r.

 na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaufanie
jakim nas obdarzacie od wielu lat
i jednocześnie bardzo przepraszamy,
iż nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkie dzieci
do naszego przedszkola.

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku

 


 

PODPISANIE OŚWIADCZENIA WOLI POTWIERDZAJĄCEGO PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

W dniach od 30 marca 2022r. do 01 kwietnia 2022r. w godz. 8.00 - 15.00 Rodzice wszystkich dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do podpisania OŚWIADCZENIA POTWIERDZENIA  WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

Druk Oświadczenia można pobrać z załącznika poniżej, wydrukować, podpisać i złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej w wiatrołapie przedszkola.

Druk Oświadczenia będzie również udostępniony na stoliku w wejściu głównym przedszkola. Należy go wypełnić i wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w wiatrołapie przedszkola.

Podpisanie Oświadczenia Woli jest potwierdzeniem uczęszczania dziecka do przedszkola
w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Nie podpisanie Oświadczenia Woli w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

 

Załącznik:

Oświadczenie_Woli_zapisu.pdf

 


 

Zaproszenie dla przyszłych przedszkolaków

 

Serdecznie Zapraszamy

przyszłych przedszkolaków i ich rodzinki do Przedszkola Samorządowego Nr 31
w Białymstoku

Z powodu pandemii nie możemy zorganizować Dni Otwartych w przedszkolu,
ale zapraszamy do wirtualnego obejrzenia placówki na przedszkolnym Facebooku

https://www.facebook.com/Przedszkole.Samorzadowe.31.w.Bialymstoku/videos/4806234246161351

Prezentowany film pozwoli Państwu i dzieciom lepiej poznać przedszkole, osiągnięcia wychowanków i kadry pedagogicznej, co ułatwi późniejszą adaptację dziecka w przedszkolu.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać
pod telefonem
:  85 8311044.

 


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2022/2023

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku informuje:

 1. Ogólna liczba miejsc w przedszkolu wynosi - 175
 2. Deklaracji kontynuowania pobytu dziecka w przedszkolu na nowy rok szkolny 2022/2023 złożyło -  127 rodziców
 3. Liczba wolnych miejsc do rekrutacji wynosi 48
 4. Skład komisji na wolne miejsca w przedszkolu, zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 5/2022:

Czynności dotyczące złożenia wniosku w rekrutacji
do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 

 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: https://bialystok.formico.pl lub odręcznie. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu od 24 lutego do 10 marca 2022 r.
 2. Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 3. Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru, w terminie do 10 marca 2022 r. do godz. 15.00.
 5. Dopuszczalne formy składania wniosku:
 1. Z uwagi na trwającą pandemię istnieje możliwość podpisania wniosku profilem zaufanym bezpośrednio w systemie, nie ma wtedy konieczności składania wersji papierowej
 2. Formularz wniosku będzie dostępny pod adresem https://bialystok.formico.pl
 3. Wnioski można wypełnić elektronicznie, a po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczyć w wersji papierowej do przedszkola.
 4. Przy wejściu do przedszkola, w wiatrołapie  zostanie ustawiona skrzynka, do której rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.
 5. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dokumentów można uzyskać informację w sekretariacie przedszkola.
 6. Potwierdzenie złożenia dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na maila. Obok skrzynki będą także leżały druki do wypełnienia. Przy wyborze tej formy złożenia wniosku niezbędnym jest wpisanie adresu e-mail we wniosku rekrutacyjnym.
 1. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. np. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
 2. Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 3. Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku.
 4. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

TERMINY REKRUTACJI:

24.02.2022r. do 10.03.2022r. do godz. 15.00    -  Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola   

29.03.2022r. o godz. 15.00                 - Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych   

do 01.04.2022r. do godz. 15.00         - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka
                                                                do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)

04.04.2022r. o godz. 15.00                 - Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych

 

Szczegółowe informacje odnośnie naboru znajdziecie Państwo na stronie o Rekrutacji:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

 


 

REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2022-2023

 

DEKLARACJE POZOSTANIA

Od dnia 01.02.2022r.- do 17.02.2022r. do godz. 15.00 - rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022-2023.

Deklaracje do pobrania i wypełnienia znajdują się w holu przedszkola lub do pobrania:

DEKLARACJA_POZOSTANIA_PS_31_2022-2023.pdf

Wypełnione Deklaracje wrzucamy do SKRZYNKI W HOLU.

 

INFORMACJA DLA NOWYCH KANDYDATÓW

W dniach 24.02.2022 - 10.03.2022r. do godz. 15.00

będzie prowadzona rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Rodzice kandydatów na przedszkolaka  składają wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowe informacje odnośnie naboru znajdziecie Państwo na stronie o Rekrutacji:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

 


 

Idziemy do przedszkola! Adaptacja – jak ją przetrwać?

 

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu."       
Robert Fulghum     

 

Wakacje nieubłaganie się kończą. Dla niektórych z nas oznacza to nie tylko koniec lata, ale także początek nowego etapu w życiu naszego dziecka. Mowa oczywiście o przedszkolu, do którego nasza pociecha po raz pierwszy już niedługo zawita. Jak w tej nowej sytuacji się odnajdzie, jak sobie poradzi? Te i podobne pytania zapewne niejednemu rodzicowi 3 –latka (i nie tylko) kołaczą się obecnie po głowie.

POCZĄTEK JEST ZAWSZE TRUDNY
Nie ma się co oszukiwać. Większość dzieci mniej lub bardziej emocjonalnie przeżyje rozstanie z rodzicami i adaptację w nowym miejscu. Także dla rodziców, którzy jak dotąd byli jedynymi i najważniejszymi opiekunami dla swojego dziecka, stresem jest to, iż muszą swoje ukochane maleństwo pozostawić w nieznanym miejscu. Dla nich to także nowe, często emocjonalne przeżycie. Zaakceptujmy uczucia, które się pojawiają. Smutek, tęsknota, niepokój, czy lęk w początkowej fazie adaptacji do przedszkola są całkowicie naturalne i nie musimy się ich wypierać.

JAK DŁUGO TRWA ADAPTACJA DO PRZEDSZKOLA?
U większości dzieci okres ten trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. O jego rzeczywistej długości decyduje wiele czynników, takich jak dojrzałość emocjonalna konkretnego dziecka, sposób, w jaki do tej pory funkcjonowało, jak również postawa rodziców w tym początkowym okresie. Wcześniejsze wizyty w przedszkolu, zapoznanie się z salą, Panią wychowawczynią i zabawkami na pewno są pomocne, jednak jak pokazuje doświadczenie, nawet dzieci, które uczestniczyły w tzw. „dniach adaptacyjnych” nie zawsze bezboleśnie przechodzą rozłąkę z rodzicami w dalszej perspektywie. Czasem zdarza się płacz po dwóch, nawet trzech tygodniach pobytu w przedszkolu.

Warunkiem pozytywnej adaptacji przedszkolnej przede wszystkim jest ugruntowanie się w dziecku przekonania, że rodzic nie odchodzi na zawsze, że wróci po niego, pomimo, iż akurat w tym momencie fizycznie nie jest przy nim obecny. Prędzej czy później, w wyniku codziennych doświadczeń, dziecko zauważy tę zależność, więc po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jak każde trudne doświadczenie, przez które się przejdzie, także i to, zdobyte w trakcie adaptacji do przedszkola, ma dużą wartość – uodparnia emocjonalnie, wzmacnia w dziecku poczucie wiary w siebie i otwiera mu drogę do dalszego rozwoju.

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU – O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

PAMIĘTAJ! KAŻDA ZMIANA DAJE SZANSĘ NA ROZWÓJ
Posyłając dziecko do przedszkola nie traktujmy tego w kategoriach smutnej konieczności. Zauważmy pozytywne aspekty dokonującej się właśnie zmiany w życiu naszego dziecka. Zdobyte w przedszkolu doświadczenia są jedyne w swoim rodzaju. Grupa przedszkolna daje możliwość poznania podstawowych zasad życia w społeczności. Zasady obowiązujące w kontaktach z ludźmi musi poznać każdy i przedszkole bardzo się w tym przydaje. Dziecko nauczy się nie tylko współpracy z rówieśnikami, nabierze odwagi i wiary we własne możliwości, ale zyska o wiele więcej. Przedszkole stanowi doskonałe przygotowanie do szkolnych obowiązków. Dziecko uczy się koncentracji, wypełniania poleceń, rozwija samodzielność.

Zatem potraktujmy czas adaptacji jako coś naturalnego, co pomimo trudnych początków za jakiś czas zaprocentuje.

                                                                                                                                            Marta Cygan, psycholog,
zespół Akademii Zdrowego Przedszkolaka


 

        WYPRAWKA PRZEDSZKOLNA

 

 Informujemy Rodziców, że istnieje możliwość zakupu wyprawki przez placówkę.

  Wysokość kwoty przeznaczonej na wyprawkę wynosi:

W koszt wyprawki wchodzą materiały plastyczne, które będą potrzebne dzieciom przez cały rok szkolny.

W związku z tym prosimy o dokonanie wpłat na wyprawkę w pierwszych dniach września nauczycielkom poszczególnych grup.

Rodzice, którzy będą chcieli samodzielnie wyposażyć dziecko w wyprawkę powinni zakupić:

Wyprawka dla wszystkich dzieci (artykuły powinny posiadać atest PZH)

    1. farby plakatowe w tubach (6 kolorów)
    2. farby akwarelowe - 1 zestaw, 12 kolorowy
    3. plastelina - 2 opakowania po12 kolorów
    4. kredki „Bambino” – 3 pudełka
    5. kredki pastelowe - 24 kolory 1 opakowanie
    6. kredki ołówkowe (do wyboru) „STAEDTLER”,  ,,COLORINO",  „ JUMBO”– 2 pudełka (min.12 kolorowe)

    7. mazaki – 12 kolorów
    8. blok techniczny 3 sztuki ( 2 kolorowe + 1 biały)
    9. blok rysunkowy – 3 sztuki
    10. brystol w arkuszach - 3 sztuki ( 3 kolorowe + 1 biały)
    11. papier biały ksero - 2 ryza
    12. papier ksero kolorowy - 1 ryza
    13. wycinanki – 1 małe + 1 duże
    14. wycinanki samoprzylepne – 2 sztuki
    15. klej – 2 sztuki w tubach + 3 w sztyfcie (15 - 20 g)
    16. pędzel do farb - 2 sztuki ( gruby i średni)
    17. pędzel do kleju – 1 sztuka
    18. bibuła – 3 kolory
    19. teczka do prac plastycznych – 2 sztuki (w twardych okładkach na gumkę)
    20. szary papier – 2 arkusze
    21. masa mocująca - 2 opakowania
    22. pineski - 2 opakowania
    23. taśma klejąca - 2 sztuki
    24. szpilki - 2 opakowania
    25. nożyczki - 1 sztuka
    26. filc dekoracyjny - 1 opakowanie
    27. tektura falista - 4 arkusze różne kolory


   Dodatkowo prosimy o przygotowanie na wrzesień: