Rozśpiewany Białystok Śpiewająca Polska Przedszkole w Ruchu Comenius eTwinning bezpieczne_przedszkole zachowaj równowagę zabawy fundamentalne Przedszkole z Pasją przyjazna_szkola Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowczniej Oświaty
 

 

 

SPOTKANIE ADAPTACYJNE DLA NOWYCH DZIECI

odbędzie się w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 w Białymstoku

29 sierpień 2017r.

w godzinach 14.00 – 17.00


Zajęcia poprowadzą nauczycielki:

mgr Kinga Wyszyńska, mgr Joanna Groch, mgr Aneta Falkowska

 


WYPRAWKA PRZEDSZKOLNA

  Informujemy Rodziców, że istnieje możliwość zakupu wyprawki przez placówkę.

  Wysokość kwoty przeznaczonej na wyprawkę wynosi:

 W koszt wyprawki wchodzą materiały plastyczne, które będą potrzebne dzieciom przez cały rok szkolny.

W związku z tym prosimy o dokonanie wpłat na wyprawkę w pierwszych dniach września nauczycielkom poszczególnych grup.

Rodzice, którzy będą chcieli samodzielnie wyposażyć dziecko w wyprawkę powinni zakupić:

Wyprawka dla wszystkich dzieci (artykuły powinny posiadać atest PZH)

    1. farby plakatowe w tubach (6 kolorów)
    2. plastelina (12 kolorów)
    3. kredki „Bambino” – 3 pudełka
    4. kredki ołówkowe (do wyboru) „STAEDTLER”,  ,,COLORINO",  „ JUMBO”– 2 pudełka (min.12 kolorowe)

    5. mazaki – 12 kolorów
    6. modelina – 1 pudełko
    7. blok techniczny 3 sztuki ( 2 kolorowe + 1 biały)
    8. blok rysunkowy – 3 sztuki
    9. brystol w arkuszach - 3 sztuki ( 2 kolorowe + 1 biały)
    10. wycinanki – 1 małe + 1 duże
    11. wycinanki samoprzylepne – 2 sztuki
    12. klej – 2 sztuki w tubach + 1 w sztyfcie)
    13.pędzel do farb - 2 sztuki ( gruby i średni)
    14. pędzel do kleju – 1 sztuka
    15. bibuła – 3 kolory
    16. akwarela – 1 pudełko
    17. teczka do prac plastycznych – 2 sztuki (w twardych okładkach na gumkę)
    18. szary papier – 2 arkusze
    19. pineski
    20. taśma klejąca
    21. szpilki


   Dodatkowo prosimy o przygotowanie na wrzesień:

 


Idziemy do przedszkola! Adaptacja – jak ją przetrwać?

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu."       
Robert Fulghum     

 

Wakacje nieubłaganie się kończą. Dla niektórych z nas oznacza to nie tylko koniec lata, ale także początek nowego etapu w życiu naszego dziecka. Mowa oczywiście o przedszkolu, do którego nasza pociecha po raz pierwszy już niedługo zawita. Jak w tej nowej sytuacji się odnajdzie, jak sobie poradzi? Te i podobne pytania zapewne niejednemu rodzicowi 3 –latka (i nie tylko) kołaczą się obecnie po głowie.

POCZĄTEK JEST ZAWSZE TRUDNY
Nie ma się co oszukiwać. Większość dzieci mniej lub bardziej emocjonalnie przeżyje rozstanie z rodzicami i adaptację w nowym miejscu. Także dla rodziców, którzy jak dotąd byli jedynymi i najważniejszymi opiekunami dla swojego dziecka, stresem jest to, iż muszą swoje ukochane maleństwo pozostawić w nieznanym miejscu. Dla nich to także nowe, często emocjonalne przeżycie. Zaakceptujmy uczucia, które się pojawiają. Smutek, tęsknota, niepokój, czy lęk w początkowej fazie adaptacji do przedszkola są całkowicie naturalne i nie musimy się ich wypierać.

JAK DŁUGO TRWA ADAPTACJA DO PRZEDSZKOLA?
U większości dzieci okres ten trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. O jego rzeczywistej długości decyduje wiele czynników, takich jak dojrzałość emocjonalna konkretnego dziecka, sposób, w jaki do tej pory funkcjonowało, jak również postawa rodziców w tym początkowym okresie. Wcześniejsze wizyty w przedszkolu, zapoznanie się z salą, Panią wychowawczynią i zabawkami na pewno są pomocne, jednak jak pokazuje doświadczenie, nawet dzieci, które uczestniczyły w tzw. „dniach adaptacyjnych” nie zawsze bezboleśnie przechodzą rozłąkę z rodzicami w dalszej perspektywie. Czasem zdarza się płacz po dwóch, nawet trzech tygodniach pobytu w przedszkolu.

Warunkiem pozytywnej adaptacji przedszkolnej przede wszystkim jest ugruntowanie się w dziecku przekonania, że rodzic nie odchodzi na zawsze, że wróci po niego, pomimo, iż akurat w tym momencie fizycznie nie jest przy nim obecny. Prędzej czy później, w wyniku codziennych doświadczeń, dziecko zauważy tę zależność, więc po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jak każde trudne doświadczenie, przez które się przejdzie, także i to, zdobyte w trakcie adaptacji do przedszkola, ma dużą wartość – uodparnia emocjonalnie, wzmacnia w dziecku poczucie wiary w siebie i otwiera mu drogę do dalszego rozwoju.

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU – O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

PAMIĘTAJ! KAŻDA ZMIANA DAJE SZANSĘ NA ROZWÓJ
Posyłając dziecko do przedszkola nie traktujmy tego w kategoriach smutnej konieczności. Zauważmy pozytywne aspekty dokonującej się właśnie zmiany w życiu naszego dziecka. Zdobyte w przedszkolu doświadczenia są jedyne w swoim rodzaju. Grupa przedszkolna daje możliwość poznania podstawowych zasad życia w społeczności. Zasady obowiązujące w kontaktach z ludźmi musi poznać każdy i przedszkole bardzo się w tym przydaje. Dziecko nauczy się nie tylko współpracy z rówieśnikami, nabierze odwagi i wiary we własne możliwości, ale zyska o wiele więcej. Przedszkole stanowi doskonałe przygotowanie do szkolnych obowiązków. Dziecko uczy się koncentracji, wypełniania poleceń, rozwija samodzielność.

Zatem potraktujmy czas adaptacji jako coś naturalnego, co pomimo trudnych początków za jakiś czas zaprocentuje.

                                                                                                                                            Marta Cygan, psycholog,
zespół Akademii Zdrowego Przedszkolaka

 


 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaufanie

 

jakim nas obdarzacie od wielu lat
i jednocześnie bardzo przepraszamy,
iż nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkie dzieci do naszego przedszkola.


Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku

 


 

Rekrutacja

REKRUTACJA do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się 6 kwietnia 2017 r. i będzie trwała  do 13 kwietnia 2017r.

Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2011-2014, mieszkające w Białymstoku. O przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału mogą także ubiegać się rodzice, których dziecko (rocznik 2015) ukończyło 2,5 roku. Rodzice mieszkający poza naszym miastem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do placówki po zakończeniu rekrutacji, jeśli będzie ona dysponowała wolnymi miejscami.

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego (www.nabor.um.bialystok.pl).

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Składanie wniosków o przyjęcie : od 06.04.2017r. do 13.04.2017r. w godz. 8.00 - 16.00 w sekretariacie przedszkola

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 20.04.2017r. do godz. 15.00

Podpisanie umów: od 21.04.2017r. do 25.04.2017r. w godz. 8.00 - 16.00 w sekretariacie przedszkola

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 26.04.2017r. do godz. 15.00

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkole w dotychczasowym przedszkolu:

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Rodzice muszą pamiętać o podpisaniu umowy na kolejny rok szkolny w przedszkolu w wyznaczonym terminie. Nie podpisanie umowy we wskazanym terminie spowoduje konieczność objęcia dziecka rekrutacją.

Dzieci zmieniające przedszkole

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola samorządowego, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza,    muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do    przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym rodzic jest obowiązany wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu wniosku   składa go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie jako placówka pierwszego wyboru. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nie    przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Kandydaci zamieszkali na obszarze miasta Białegostoku zapisywani do przedszkola po raz pierwszy lub zmieniający przedszkole:

 1. Rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: nabor.um.bialvstok.pl Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą wypełnić go odręcznie - wnioski będą do pobrania w każdym przedszkolu od 6 kwietnia 2017 r. Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych w preferowanej przez siebie kolejności, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
 2. Przedszkole wybrana na pozycji pierwszej nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 3. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Niezłożenie wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie do 13 kwietnia 2017 r. w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 4. Złożenie większej liczby wniosków spowoduje zapisanie wniosku tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jej akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych wniosków zostaje automatycznie zablokowane.
 5. Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 7. Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności kamei za składanie fałszywych zeznań.

Kryteria rekrutacji:

I etap - kryteria ustawowe

1. wielodzietność rodziny kandydata - rodzina wychowująca troje i więcej dzieci,
2. niepełnosprawność kandydata
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7.objecie kandydata pieczą zastępczą

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli o jego zakończeniu
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria
określone przez Radę Miasta Białystok, tzw. kryteria samorządowe:

II etap - kryteria samorządowe

1. Dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub dziecko 7 -letnie
i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego, któremu gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa. - 25 pkt.

2. pozostawanie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa
rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobierania nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie
w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkoli. - 12 pkt.

3. Rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu
przez rodzeństwo kandydata. - 6 pkt.

4. Dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci. - 3 pkt.

5. pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata. - 2 pkt.

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja
rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając
rok, miesiąc i dzień urodzenia. - 1 pkt.

 

Rozpatrywanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola:

 1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanej na liście preferencji.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Białystok, tzw. kryteria samorządowe.
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
      -
  żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący
         wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
       -
  zwrócić się do Prezydenta Miasta, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 5. Prezydent Miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
       -
  korzysta z informacji, które zna z urzędu,
       -
  może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,
       - 
  może zlecić przeprowadzenie wywiadu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
          w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) w celu zweryfikowania oświadczenia o samotnym wychowywaniu
          dziecka.
 6. Na żądanie Prezydenta Miasta instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji dotyczących okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 8. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują z przedszkolem, w wyznaczonym terminie umowę w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego.

Niepodpisanie umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego we wskazanym terminie oznacza rezygnację rodziców dziecka z zapewnionego miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować, jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do danego przedszkola.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisania dziecka poprzez podpisanie z przedszkolem w wyznaczonym terminie umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl w zakładce Edukacja/Rekrutacja

 

Informacja dotycząca rekrutacji.pdf

 


 

Zarządzenie Nr 4 /2017
Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 31
z dnia 4 kwietnia 2017r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

Na podstawie art. 20 zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 31
na rok szkolny 2017/2018, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 1. Elżbieta Łukaszyk
 2. Barbara Lebiedziewicz
 3. Emilia Piotrowska

§ 2.

Na przewodniczącego Komisji wyznacza się Elżbieta Łukaszyk.

§ 3.

Zadania Komisji określa art. 20 zb ust. 2, art. 20 zc ust. 1 – 5 i ust. 7 wyżej cytowanej ustawy.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2017/2018.

 

                                                                                                                                        Małgorzata Muszyńska
                                                                                                                                                                                                    Dyrektor
                                                                                                                                                             
Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku


 

REKRUTACJA  do przedszkola

- DEKLARACJE POZOSTANIA W PRZEDSZKOLU

 

Rodziców dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2017/2018
w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 w Białymstoku prosimy o wypełnienie deklaracji pozostania w terminie 22 – 28 marzec 2017r. w godzinach: 8.00 – 16.00 w sekretariacie przedszkola.

Druki deklaracji są dostępne w sekretariacie przedszkola.

Deklaracje pozostania będą przyjmowane do 28 marca 2017r. w sekretariacie przedszkola

Rodzice, którzy złożą deklaracje pozostania we wskazanym terminie, zobowiązani są do podpisania umowy na korzystanie z usług przedszkola przez dziecko, w terminie wskazanym przez dyrektora.

Brak złożenia deklaracji i nie podpisanie umowy z przedszkolem w wyznaczonym terminie, będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.

Termin podpisania umowy zostanie podany w późniejszym czasie.

Bardzo proszę o dostosowanie się do wskazanych informacji (zwłaszcza terminów), żeby uniknąć sytuacji, których konsekwencją może być brak możliwości kontynuowania przez dziecko uczęszczania do naszego przedszkola w przyszłym roku.

W szczególnych sytuacjach, proszę kontaktować się z sekretariatem przedszkola (telefonicznie lub osobiście), postaramy się być Państwu pomocni.

 

Białystok, 2017.03.22                                                                              Małgorzata Muszyńska
                                                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                                            Przedszkola Samorządowego Nr 31
                                                                                                                                                                w Białymstoku

                   


 

 

 

 

 

 

 


Rozśpiewany Białystok Śpiewająca Polska Przedszkole w Ruchu Comenius eTwinning bezpieczne_przedszkole zachowaj równowagę zabawy fundamentalne Przedszkole z Pasją przyjazna_szkola Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowczniej Oświaty

 
Znajdź nas na Facebookugóra strony