Zamówienia publiczne

 

REGULAMIN

 

Regulamin udzielania przez Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.pdf

 

 

PRZETARGI

 

PLAN_ZAMÓWIEŃ_PUBLICZNYCH_2024_BZP_00246457_01_P.pdf

 


Postępowanie przetargowe pn.:
"Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku"


Identyfikator postępowania 

ocds-148610-3212c9f7-9a05-11ee-ba3b-4e891c384685

Numer referencyjny postępowania:     ZP1.PS31.2023

Procedura:         Krajowa

Tryb postępowania:   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
                                     na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

Wszelkie informacje oraz dokumentacja dostępna jest pod linkiem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3212c9f7-9a05-11ee-ba3b-4e891c384685


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2023_BZP_00550978_01_P.pdf

 
 
 

 

Postępowanie przetargowe pn.: 

           Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w podziale na osiem części

Identyfikator postępowania

ocds-148610-2e91a8e2-6683-11ed-aea3-5a7c432eaced 

Tryb

Tryb podstawowy, wariant 2

Numer referencyjny postępowania:     ZP1.PS31.2022

Specyfikacja wraz z załącznikami oraz pełna dokumentacja przetargowa dostępna jest pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e91a8e2-6683-11ed-aea3-5a7c432eaced 

 

PLAN_ZAMÓWIEŃ_PUBLICZNYCH_2022_BZP_00445097_01.pdf

 


 

ZAMÓWIENIA

 

I. Zamówienie Mebli:

ZMIANA Zapytania ofertowego ZO-1 PS31 19 - MEBLE.pdf

Zapytanie ofertowe ZO-1 PS31 19 - MEBLE.pdf

ZO-1 PS31 19 - załącznik do zapytana ofertowego - meble.xlsx

ZO-1 PS31 19 - szablon - oferta Meble.docx

Klauzula informacyjna - zamówienia meble.docx

ZO-1 Rozstrzygniecie zapytania ofertowego -PS31 - MEBLE.pdf

 

II. Dostawa sprzętu IT

Zapytanie ofertowe ZO-2 PS31 19 - SPRZĘT IT.pdf

ZO-2 PS31 19 - załącznik do zapytana ofertowego.xlsx

Opis do załącznika.doc

ZO-2 PS31 19 - szablon - oferta.docx

ZO-2 Rozstrzygniecie zapytania ofertowego - PS31 - SPRZĘT IT.pdf

 

III. Dostawa dywanów i sprzętu AGD

Zapytanie ofertowe ZO-3 PS31 19 - DYWANY i sprzęt AGD.pdf

ZO-3 PS31 19 - załącznik do zapytana ofertowego.xlsx

ZO-3 PS31 19 - szablon - oferta.docx

ZO-3 Rozstrzygniecie zapytania ofertowego - PS31 - DYWANY I SPRZĘT AGD.pdf

 

IV. Dostawa naczyń i drobne AGD

Zapytanie ofertowe ZO-4 PS31 19 - NACZYNIA i drobne AGD.pdf

ZO-4 PS31 19 - załącznik do zapytana ofertowego.xlsx

ZO-4 PS31 19 - szablon - oferta.docx

ZO-4 Rozstrzygniecie zapytania ofertowego - PS31 - NACZYNIA I DROBNE AGD.pdf

 

V. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych

Zapytanie ofertowe ZO-5 PS31 19 - POMOCE DYDAKTYCZNE.pdf

ZO-5 PS31 19 - załącznik do zapytana ofertowego-1.xls

ZO-5 PS31 19 - szablon - oferta.docx

klauzula informacyjna - zamówienia pomoce dydaktyczne.docx

ZO-5 Rozstrzygniecie zapytania ofertowego - PS31 -POMOCE DYDAKTYCZNE.pdf