Grupa V - Gumisie


w tym miesiącu

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc luty grupa V „Gumisie”

        Wiersz „Leć rakieto”  M. Terlikowska

w poprzednim miesiącu

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń w grupie V „Gumisie”

    1.Rozumienie wartości koleżeństwa, dobroci i obowiązkowości.