Grupa VII - Biedronki


przedwczoraj

Tematy tygodniowy: Zabawa w teatr

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Poznajemy pojęcia związane z teatrem (bilet, scena, kurtyna), oraz nazwy zawodów ludzi związanych z pracą w teatrze (aktor, reżyser, scenograf, kostiumolog, charakteryzator, sufler).
– Dowiadujemy się w jaki sposób kulturalnie zachowywać się w teatrze.
– Kształtujemy umiejętność prezentowania stanów emocjonalnych sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy pantomimiczne.
– Wzmacniamy poczucie więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach parateatralnych.
– Doskonalimy płynność, koordynację i świadomość ruchów ciała podczas pracy z tekstem literackim.
– Nabieramy świadomości, że w komunikacji międzyludzkiej najważniejsza jest chęć porozumienia.
– Kształtujemy umiejętność posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści.
– Uczymy się odróżniać elementy świata fikcji od rzeczywistości.
– Doskonalimy umiejętności wyszukiwania i tworzenia rymów.
– Poznajemy litery małe i wielkie, drukowane i pisane: „ż”, „Ż”.
– Kształtujemy umiejętność dodawania i odejmowania z użyciem liczmanów i symboli matematycznych.
– Układamy i odczytujemy zapisy matematyczne.

w poprzednim tygodniu

EKO FLOW – realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego

Temat 1: PSZCZOŁY - W ŚWIECIE BARWNYCH KWIATÓW I PSZCZELEJ PRACY

w tym miesiącu

KONKURS CZYTELNICZY

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do konkursu czytelniczego.Tematy tygodniowy: W gospodarstwie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: