Kapie, kropi, mży....

Temat tygodnia: Kapie, kropi, mży….

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

- wprowadzenie litery K, k na podstawie wyrazu kot i wiersza Doroty Kossakowskiej. Utrwalenie pojęcia litera, głoska, sylaba,

- rozwijanie zainteresowań dzieci samodzielnym czytaniem,

- czerpanie radości poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

- zapoznanie dzieci ze stanem skupienia wody( ciekły, stały i gazowy) dzięki zabawom badawczym, utrwalenie zasad picia wody wyłącznie przegotowanej,

- przedstawianie różnymi środkami plastycznymi postaci inspirowanych wierszem „Deszcz”, malowanie farbami akwarelowymi, poznanie metody „mokre w mokrym”,

- wykonanie instrumentów muzycznych- deszczownic, rozwijanie sprawności manualnej w powiazaniu z twórczością artystyczną dziecka,

- kształcenie poczucia rytmu i umiejętności gry na instrumentach wykonanych przez dziecko,

- wprowadzenie cyfr i liczby 0, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

- obserwacja chmur na niebie, nadawanie chmurom nazw.