Piosenki Prawa Dziecka i Mały człowiek

PIOSENKA O PRAWACH DZIECKA

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

Mam prawo żyć

Mam prawo być sobą

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.

Mam prawo kochać i kochanym być

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.

Dziecka prawa poważna sprawa

Dziecka prawa to nie zabawa.

Mogę się śmiać

Może się dziać pięknie

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

Mam prawo śnić

Mam prawo być inny

Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny.

Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

Dziecka prawa poważna sprawa

Dziecka prawa to nie zabawa.

 

MAŁY CZŁOWIEK

Chociaż mało mamy lat,  naprawdę niewiele,

choć lubimy w piłkę grać i pojeździć rowerem,

choć na wszystko mamy czas, tyle zabaw nas czeka...

Wiemy, że każdy z nas, wyrośnie każdy z nas

na wielkiego, wielkiego, na człowieka.

Bo co może, co może mały człowiek.

tak jak ja albo ty?

Może pani, a może pan podpowie,

my zgodzimy się z tym.

Na podwórku fajnie jest – można sobie pobiegać,

pograć w kapsle, można też chodzić sobie po drzewach.

Można łapać do swych rąk kolorowe motyle...

Albo się ukryć tak, by nikt nie widział nas,

i polecieć do słońca choć na chwilę.

Bo co może...

Właśnie tyle lat co my ma i Bolek, i Lolek,

a więc może ja lub ty odegramy ich role.

Albo któryś będzie kimś najważniejszym na świecie...

Będzie miał tyle sił, dołoży wszystkich sił,

aby były szczęśliwe wszystkie dzieci.

Bo co może, co może mały człowiek,

tak jak ja albo ty?

Ktoś powiedział, że robiąc to, co robi,

właśnie uczy się żyć.

Właśnie uczy się żyć!

Właśnie uczy się żyć!