Tematy tygodniowy: W gospodarstwie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).

• Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów.

• Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.

• Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.

• Przygotowanie do nauki pisania - kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu liter zgodnie z kierunkiem kreślenia.