Grupa III - Kacperki


w tym miesiącu

w poprzednim miesiącu

Zaproszenie na uroczystość Dnia Babci i Dziadka

Dzieci z grupy III „KACPERKI”Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń w grupie III „Kacperki”

- poznaje pory roku,
- poznaje sposoby odmierzania czasu,
- poznaje dni tygodnia,
- rozwija umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- nazywa członków rodziny,
- określa stosunki łączące dziadków z rodzicami,
- uczy się życzliwych zachowań wobec bliskich osób,
- rozwija uczucia szacunku i przywiązania do dziadków, osób bliskich,
- ćwiczy mięśnie narządów mowy,
- rozszerza wydolność płuc,
- grupuje elementów wg wielkości,
- doskonali liczenie w zakresie dostępnym dziecku,
- rozumie określenia ułożenia przedmiotu w przestrzeni: na, pod, za, obok.